پروژه طراحی ، مقاوم سازی و بازسازی کافه و رستوران روحی تجریش

کارفرما ؛ اقای عبدالهی
متراژ: ۱۲۰۰ متر
زمان: پاییز 1395