طراحی ساختمان تالار در شهر اصفهان ، دیزچه

کارفرما؛ اقای دکتر گودرزی
متراژ ۲۰۰۰ متر مربع
بهار ۱۳۹۹