بازسازی خانه ای در خیابان چهاردهم یوسف آباد

کارفرما: خانم دهقان
طراحی و نظارت: شرکت مهندسی آژند چکاد
طراح: گروه مهندسی خط و ربط
تاریخ: بهار 1399
متریال: آجر، کاشی و ترموود
متراژ: 350 متر مربع